Uslovi korišćenja

verzija 3.3, 15-07-2019

Sadašnji uslovi korišćenja (u daljem tekstu "Uslovi") uređuje upotrebu od strane korisnika veb stranicewww.idcgames.com, platforma za onlajn igre dostupna na njoj i sve mobilne aplikacije u vlasništvu IDC GAMES SL., matični broj B87077632 i broj telefona +34912142847 (u daljem tekstu, zajedno, „Usluga“)
Mrežna registracija kao korisnika Usluge ili preuzimanje aplikacija podrazumeva potpuno prihvatanje ovih Uslova. Molimo vas da pažljivo pročitate ovaj dokument i ako se ne slažete sa celim ili delom ovih Uslova, otkažite svoj nalog ili deinstalirajte aplikaciju.

 1. SERVIS

Through the online gaming platform available at www.idcgames.com,i glavne veleprodajne platforme, IDC Games nudi širok spektar video igara u različitim formatima (pregledač, PC / Mac, iOS aplikacije i Android) za upotrebu pod licencom.

Navedena licenca (ovlašćenje za upotrebu) dodeljuje se pojedinačno registrovanom korisniku na vebu ili u bilo kojoj prodavnici aplikacija, bez mogućnosti prenošenja na treće strane, isključivo u zabavne svrhe i podložno stalnom poštovanju Uslova.

 1. PRISTUP SERVISU

Pristup Usluzi ograničen je na osobe starije od 14 godina. Registracijom kao korisnika ili preuzimanjem naših aplikacija izjavljujete da imate 14 ili više godina. Ako niste stariji od 14 godina, uzdržite se od registracije korisnika ili preuzimanja naših aplikacija.

2.1 Registrujte se na vvv. idcgames.com

Pristup igrama kataloga IDC Games dostupnim na vebu zahteva od korisnika da se registruju i kreiraju lični nalog. Prilikom otvaranja naloga od vas će se tražiti da navedete adresu e -pošte i odaberete lozinku. Nakon potvrde, navedena adresa e-pošte i izabrana lozinka poslužit će za pristup Usluzi u budućnosti, pa vas molimo:

 • a) Ne delite svoju lozinku ni sa kim;
 • b) U slučaju da sumnjate da su treće strane imale pristup vašem nalogu, molimo vas da o tome odmah obavestite IDC Games može blokirati i izmeniti dodeljenu lozinku. IDC zadržava pravo da u roku od 90 dana ukine bilo koji nalog koji je bio neaktivan. Kršenje ovih Uslova od strane korisnika takođe može dovesti do suspenzije ili ukidanja vašeg naloga. Kao rezultat takve suspenzije ili otkazivanja, korisnik može izgubiti bilo kakvu korist u vezi sa svojim nalogom, uključujući i stanje virtuelnih valuta, bez prava na bilo kakvu nadoknadu.

Slično, možete otkazati vaš nalog u bilo kom trenutku koristeći odgovarajući odeljak korisničkog interfejsa putem veb lokacije ili aplikacije ili slanjem e -pošte sa vaše registrovane adrese na support@idcgames.com.

2.2 Preuzimanje aplikacija ili igara na platformama nezavisnih proizvođača

Neke video igre iz kataloga igara IDC dostupne su na glavnim platformama za veleprodaju (kao što su Apple Store za iOS, Google Plai na Android uređajima ili Steam na računaru) igre, između ostalih).

Registracija na bilo kojoj od ovih platformi podložna je prihvatanju i poštovanju njihovih uslova korišćenja, ali preuzimanjem bilo koje od naših aplikacija dodatno dobijate status korisnika IDC Games, a samim tim i ovi Uslovi se odnose na vas.

 1. PRAVILA
< p>Ne dovodeći u pitanje obaveze koje mogu biti sadržane u drugim odeljcima ovih Uslova, svi korisnici moraju da poštuju i poštuju određena pravila koja sprečavaju nanošenje štete ostatku korisnika IDC Games, trećih strana i IDC Games.

3.1. Što se tiče korisničkog naloga

U vezi sa vašim ličnim nalogom, korisnicima je strogo zabranjeno:

 • a) Otvorite i koristite više naloga u bilo kom trenutku.
 • b) Otvorite nalog koristeći adresu e-pošte u vlasništvu treće strane.
 • c) Otvorite novi nalog ili koristite uslugu na bilo koji drugi način ako je vaš nalog otkazan od strane IDC Games.
 • d) Zakupite, prodajte ili poklonite svoj račun u bilo kom slučaju način, ili bilo koji drugi predmet ili virtuelna valuta povezana sa njim, trećoj strani bez prethodnog pismenog ovlašćenja IDC Games.
 • e) Koristite svoj nalog u bilo koju drugu svrhu nego lična zabava, uključujući komercijalno oglašavanje.
 • f) Koristite svoj nalog za kršenje zakona.

3.2. Što se tiče drugih korisnika

U odnosu na druge korisnike, korisnicima je strogo zabranjeno da

 • a) Traženje ili pokušajte da zatražite lične podatke od drugih korisnika Usluge.
 • b) Prikupljajte, prikupljajte ili objavljujte putem Usluge privatne podatke drugih, uključujući podatke za ličnu identifikaciju (u tekst, sliku ili video zapis), lična dokumenta ili finansijske informacije.
 • c)Koristite Uslugu u celini ili delimično da ponudite bilo koju uslugu u njoj, uključujući nivelisanje i prikupljanje stavki, u zamenu za bilo kakvu nadoknadu.
 • d) Prenosite neovlašćene komunikacije putem Usluge, uključujući neželjenu poštu, lančana pisma, neželjenu poštu i sve materijale koji promovišu zlonamerni softver, špijunski softver i stavke za preuzimanje.
 • e) Objavite sve informacije koje su uvredljive, preteće , opsceno, klevetničko, klevetničko ili na neki drugi način uvredljivo ili zamerljivo sa rasne, seksualne, verske ili bilo koje druge tačke gledišta.
 • f) Objavite sve informacije koje sadrže golotinju , prekomerno nasilje, uvredljivo je ili ima veze do tog sadržaja.
 • g) Uznemiravanje ili pokušaj uznemiravanja, zloupotrebe ili nanošenja štete, ili predlaganje ili podsticanje uznemiravanja, zloupotrebe ili naneti štetu drugoj osobi ili grupi, uključujući zaposlene u IDC -u.

3.3 Što se tiče tehnologije koja je dostupna

Što se tiče tehnologije koja je dostupna koje nudi IDC Games, korisnicima je strogo zabranjeno:

 • a) Korišćenje lažnih naloga, varanja, eksploatacija, softvera za automatizaciju, roboti, hakovi, modifikacije ili bilo koji drugi neovlašćeni softver treće strane dizajniran za izmenu ili ometanje Usluge.
 • b) Da biste koristili Uslugu za dizajniranje ili pomoć u dizajn varanja, eksploatacija, softvera za automatizaciju, robota, hakova, modifikacija ili bilo kog drugog neovlašćenog softvera treće strane dizajniranog za izmenu ili ometanje usluge.
 • c) Za izmeniti ili izazvati izmene datoteka koje su deo Usluge.
 • d) Ometati, preopteretiti ili pomoći ili pomoći u prekidu ili preopterećenju (1) bilo kog računara ili servera koji nudi ili podržava Uslugu (svaki se tretira kao "Server"); ili (2) uživanje u Usluzi od trećih strana.
 • e) Da uspostavi, pomogne ili se uključi u bilo koju vrstu napada, uključujući, bez ograničenja, distribuciju virusa , uskraćivanje pristupa Usluzi ili drugi pokušaji ometanja Usluge ili korišćenja i uživanja u Usluzi od strane trećih strana.
 • f) Za korišćenje bilo koje treće strane softver koji nije ovlašćen za pristup, presretanje, „uklanjanje“ ili na drugi način, za prikupljanje podataka iz Usluge ili putem nje ili podataka koji su u tranzitu iz Usluge ili u Uslugu, uključujući, ali bez ograničenja, svaki softver koji čita delove iz RAM -a ili striming mrežnog saobraćaja koji Usluga koristi za skladištenje informacija o likovima igara, objektima i okruženjima.
 • g) Da biste presreli, pregledali ili na drugi način posmatrali bilo koji zaštićeni protokol komunikacije koji koristi klijent, server ili usluga, bilo da se koristi mrežni analizator, njuškač paketa (njuškač paketa) ili bilo koji drugi program.
 • h) Da biste koristili bilo koji automatizovani sistem ili preduzeli bilo koju radnju koja rezultira ili može rezultirati, na isključivo diskreciono pravo IDC-a, nesrazmerne ili neprihvatljive infrastrukture zasićenja.
 • i) Da koristi bilo koji softver, tehnologiju ili uređaj koji šalje sadržaj ili poruke, ili da pregleda veb stranice radi izvlačenje i rukovanje podacima (struganje sa Interneta, veb pauci ili veb pretraživač).
 • j) Za korišćenje, olakšavanje, stvaranje ili održavanje neovlašćene veze sa Uslugom, uključujući , ali ne ograničavajući se na: (1) bilo koju vezu sa neovlašćenim serverom koja imitira ili pokušava da imitira bilo koji deo Usluge; ili (2) bilo koja veza koja koristi programe, alate ili softver čije vlasništvo nije izričito odobrila IDC Games.
 • k) Za obrnuti inženjering, dekompilaciju, rastavljanje , dešifrovati ili na bilo koji drugi način pokušati da dobije izvorni kod bilo kog softvera ili drugog intelektualnog vlasništva koje se koristi za pružanje Usluge, ili za dobijanje informacija o Usluzi.
 • l) Da biste otpremili ili preneli ili pokušali da otpremite ili prenesete bilo koji softver koji deluje kao pasivni ili aktivni mehanizam prikupljanja ili prenosa informacija, uključujući, ali bez ograničenja, jasne slike u formatu razmene grafike (GIF -ove), slike 1k1, veb svetionici (veb greške), kolačići ili bilo koji drugi sličan softver (ponekad se naziva i „špijunski programi“, „mehanizmi pasivnog prikupljanja“ ili „MPR“).
 • m ) Pokušaj neovlašćenog pristupa Usluzi, nalozima trećih strana ili računarima, serverima ili mrežama povezanim sa Uslugom putem znači osim korisničkog interfejsa koji pruža IDC Games, uključujući, ali bez ograničenja, zaobilaženje ili manipulaciju, ili pokušaj zaobilaženja ili manipulacije, kao i ohrabrivanje ili pomaganje trećim stranama u zaobilaženju ili izmeni bilo koje vrste bezbednosti, tehnologije , uređaj ili softver.

3.4. Što se tiče IDC Games

Što se tiče IDC igara, korisnicima je strogo zabranjeno:

 • a) ometati ili pokušavati ometati pravilno funkcionisanje usluge .
 • b) Zloupotrebljava tehničke usluge IDC-a, uključujući slanje lažnih prijava zloupotrebe.
 • c ) Korišćenje, bez izričitog pismenog pristanka IDC Games, usluge, u celini ili delimično, u komercijalne svrhe, uključujući, ali ne ograničavajući se na:(1) dozvoljavajući, odobravajući ili nudeći upotrebu usluge, u celini ili delimično, u internet kafeu u objektu za računarske igre ili bilo kom drugom komercijalnom objektu u kome pristup internetu nije zabranjen gore navedenim; (2) komuniciranje ili omogućavanje oglašavanja ili komercijalnih aktivnosti; ili (3) prikupljanje novčića ili sredstava za igru radi prodaje.
 • d) Putem Servisa pružiti materijal ili informacije koje krše bilo koja autorska prava, zaštitni znak, patent, poslovnu tajnu, pravo na privatnost, pravo na publicitet ili bilo koje drugo pravo druge osobe ili entiteta, ili koje oponašaju identitet druge osobe, uključujući, između ostalih, zaposlene u IDC Games. Preciznije, korisnik se slaže da neće prenositi, širiti ili stavljati na raspolaganje trećim stranama putem usluga koje pruža IDC Games bilo kakvu vrstu materijala koji je na bilo koji način u suprotnosti sa važećim zakonodavstvom.
 • e)Doći do bilo kakvog čina koji je, prema IDC -u, u suprotnosti sa duhom ili namerom Uslova, uključujući, ali bez ograničenja, njihovo izbegavanje ili manipulaciju. Koristite uslugu kršeći ili promovišući kršenje zakona ili propisa.
 • f) Koristite uslugu kršeći ili promovišući kršenje zakona ili propisa.
 1. SADRŽAJ KORISNIKA

To razume „Korisnički sadržaj“ svaka komunikacija, slike, zvukovi ili bilo koji drugi materijal, podaci i informacije, uključujući bilo koju poruku za ćaskanje, koju vi ili bilo koji drugi korisnik otpremite ili prenesete putem IDC usluge.

Odobravate neisključivo neograničen, trajan, neopoziv, širom sveta, potpuno licenciran korisnički sadržaj bez naknade, uključujući pravo na podlicenciranje trećim licima i pravo na eksploataciju, reprodukciju, javnu komunikaciju i transformaciju na bilo koji način koji je poznat ili koji će se razvijati. Štaviše, razumete i slažete se da vaš Korisnički sadržaj može ostati u rezervnim kopijama ili rezervnim kopijama čak i nakon što ste ga izbrisali.

Otpremanjem ili prenošenjem bilo kog Korisničkog sadržaja tokom korišćenja usluge korisnici izjavljuju i garantuju da će takav prenos ili prenos: (a) su tačni i nisu poverljivi; (b) ne kršite nikakve zakone, ugovorna ograničenja ili prava drugih i da imate dozvolu treće strane čiji lični podaci ili intelektualna svojina mogu biti uključeni u Korisnički sadržaj; i (c) ne sadrži viruse, oglasni softver, špijunski softver, crve i druge zlonamerne programe.

IDC nije odgovoran za Korisnički sadržaj, u meri u kojoj ne može nadzirati sve podatke koje korisnici postavljaju ili prenose putem Usluge. U svakom slučaju, IDC zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koji Korisnički sadržaj koji po našem mišljenju uključuje neprikladan sadržaj ili nije u skladu sa bilo kojim zakonski propisanim zahtevom.

 1. PLAĆANJE

Određeni sadržaji (određene aplikacije za mobilne uređaje) ili posebne usluge (kupovina predmeta ili virtuelnih valuta) mogu biti predmet plaćanja jednog ili ponavljajućeg iznosa, koji će biti naveden samo sa važećim porezima i načinom plaćanja u prodavnici odgovarajuće distributivne platforme (IDC Games, IDC Games App Store, Apple Store, Google Plai Store, Steam ili slično).

Pružajući bilo kom od dostupnih pružalaca usluga plaćanja neophodne podatke za plaćanje, izjavljujete da ste ovlašćeni korisnik kartice, PIN -a, ključa i računa povezanog sa tom uplatom i ovlašćujete IDC Games da u njega učitajte odgovarajuće količine.

U meri u kojoj su stečeni sadržaj ili usluge digitalne prirode i isporučeni ili obezbeđeni odmah po završetku kupovine, prihvatate i prihvatate da se pravo na prekid takve kupovine ne primenjuje nakon uplate napravljen.

Ipak, u slučaju ponavljajućih usluga plaćanja (pretplate), možete ih povući koristeći odgovarajući odeljak korisničkog interfejsa veb lokacije ili aplikacije ili slanjem e -pošte na info@idcgames.com.

 1. OGLAŠAVANJE

Korisnici to razumeju i prihvataju IDC Games mogu da ugoste svoje i nezavisne oglase i veb lokacije na svojim veb lokacijama i u svojim aplikacijama. Tako, između ostalih mera, IDC može umetnuti veze na veb lokaciju ili aplikaciju na veb stranice trećih strana, što vas zauzvrat može pozvati da učestvujete u promotivnim ponudama u zamjenu za dobijanje pogodnosti u vezi sa uslugom (kovanice ili virtualni objekti). Vi ste odgovorni za sve troškove ili obaveze nastale bilo kakvom transakcijom sa takvim trećim stranama.

IDC nije odgovoran niti garantira bilo koji sadržaj, robu i / ili usluge trećih strana, čak i ako se objavi na njihovim veb stranicama ili u njihovim aplikacijama. IDC nema kontrolu nad povezanim veb lokacijama, pa nije odgovoran za svoju poslovnu praksu ili politiku privatnosti.

 1. ODGOVORNOST

Korisnici izričito razumeju i prihvataju da se korišćenje Usluge vrši na sopstvenu odgovornost i da se nudi „takvo kakvo je“, bez ikakvih garancija bilo koje vrste , eksplicitno ili implicitno, kontinuiteta ili održavanja iste, ili odsustva prekida ili grešaka.

IDC Games takođe zadržava pravo da prestane da drži Uslugu ili bilo koji njen element i sadržaj dostupnim korisnicima, pojedinačno ili u celosti, na bilo kom ti e.

Stoga se korisnici odriču bilo kakve odgovornosti prema IDC Games -u, njenim zaposlenima ili kompanijama u njenoj grupi za bilo kakav gubitak ili štetu uzrokovanu, ili u vezi sa, pristupom, preuzimanjem ili korišćenjem, ili nemogućnošću pristupa , preuzimanje ili korišćenje veb lokacije, aplikacije ili usluge, uključujući one izvedene iz ponašanja trećih strana, korisnika ili ne.

 1. ZAJEDNIČKI UGOVOR

Ovi Uslovi uključuju, referencom, Politiku privatnosti IDC Games, posebne uslove proizvoda ili usluge koji su primenljivi i u slučaju posebnih pravila svake video igre.

Kao korisnik, izjavljujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili dokumente koji su primenljivi u vašem slučaju, i pristajete da ih poštujete u svakom trenutku.

 1. IZMENE

IDC Games zadržava pravo da izmeni Uslove i bilo koji drugi dokument koji je referenciran na adresi bilo kada, jednostrano i po sopstvenom nahođenju. U tom slučaju, korisnici će biti obavešteni o promenama putem oglasa na odgovarajućoj veb stranici ili u aplikaciji i putem e -pošte. Naknadni pristup Korisniku Usluzi podrazumevaće njihovo prihvatanje navedenih promena.

 1. VALIDITI

Ako bilo koji deo ovih Uslova ili bilo kog drugog dokumenta uključenog kao referenca neki od nadležnih sudova smatra nezakonitim ili neizvršljivim, u celini ili delimično, takva odredba će se smatrati samo neefikasnom do takvog utvrđivanja neefikasnosti ili neprimenljivosti, a da to ne utiče na njegovu valjanost ili primenljivost na bilo koji drugi način ili nadležnost, i bez uticaja na ostale odredbe Uslova, koje će ostati na punoj snazi.

 1. KONSULTACIJE, ŽALBE I DRUGE TERBE

Korisnici mogu podnositi svoje upite, žalbe i potraživanja IDC Games za korisničku podršku putem e -pošte na info@idcgames.com ili telefonom pozivom (+34) 91 214 2847.

U t U slučaju da žalba nije riješena na zadovoljavajući način, korisnici mogu, u roku od jedne godine od njenog podnošenja, podnijeti žalbu putem interneta na platformi za rješavanje sporova na mreži Evropske komisije:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Ili na veb stranici Evropskog potrošačkog centra: http://www.europe-consommateurs.eu/en/home/